In 2e lockdown (t/m 27-12-2020) bezoeken aan werk op laagste niveau en horeca weet kerst niet noemenswaardig op te pakken.

Aantal bezoeken buitenshuis P13 op niveau van 1e lockdown

Horeca incl. fastservice, vervoer en catering liggen tezamen -55% lager in P13, 2020 (t/m week 52) t.o.v. voorgaande jaren. Cumulatief t/m P13 is dit -35%. In P4/P5 lag dit vergelijkbaar aan P13 op -56%.

Figuur 1: Bezoeken buitenshuis

Met -80% in restaurantbezoek biedt afhalen kerstmenu geen soelaas

Met -72% zit horeca, incl. fastservice, op het niveau van P4/P5 ten tijde van de 1e lockdown en komt nu cumulatief op -40% uit (incl. afhalen excl. thuisbezorgen). In deze cijfers zit de situatie dat de horeca volledig op slot zit (excl. afhalen en on-the-go).

Figuur 2: Bezoeken horeca

Thuisbezorging zet ondanks feestdagen in P13 niet door

Hoewel thuisbezorging ook in P13 ruim 2x hoger ligt dan het niveau van vorig jaar, lag P12 hoger. In P12 werden ruim 1 mln. avondmaaltijden per dag thuisbezorgd voor de groep 18 t/m 75 jaar. Wat we met afhalen bijna kunnen verdubbelen, zodat het aantal maaltijden van buitenshuis in totaal ruim boven de 10% tot zelfs een 12% tot 13% komt te liggen. Met de lichte teruggang lijkt het kerstmenu zich minder voor thuisbezorging te lenen.

Dit beeld is uniform over de leeftijdsgroepen.

Figuur 3: Thuisbezorging

Detailhandelsbezoeken lager dan vorig jaar

De bezoeken liggen in P13 -11% lager dan vorig jaar en cumulatief +2% hoger. Deze bezoeken zijn cumulatief +6% hoger uitgevallen dan voorgaande jaren.

Figuur 4: Bezoeken detailhandel

Wil jij meer weten over veranderingen in de markt?

Dowload nu onze gratis voorbeeld rapportage!