De corona-crisis heeft enorme gevolgen voor de verschuivingen in de eet- en drinkgewoontes van de Nederlandse consument. Het is duidelijk dat de supermarkten terrein winnen ten opzichte van o.a. bedrijfsrestaurants, restaurants en cafés. De buitenshuis eet- en drinkgelegenheden moeten het op dit moment vooral hebben van de afhaal- en bezorgmomenten. De Out-of-Home Shopper Monitor brengt de gevolgen van de corona crisis in kaart middels de crisis-monitor. Met 2-wekelijkse updates brengen wij de ontwikkeling van het aantal bezoeken in Out of Home verder in kaart.

Kwart van de Nederlanders bezoekt wekelijks geen enkele buitenshuis locatie

In de gehele lockdown periode (meting week 12 t/m 19) bezocht ruim een kwart van de Nederlanders wekelijks geen enkele buitenshuis locatie (catering, supermarkt, horeca, sportkantine, treinstation, winkel, zorglocatie, etc.) een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Met name mannen en ook jongeren kwamen verhoudingsgewijs minder vaak op een buitenshuis locatie.

Voor man en vrouw liggen de verschillen vooral in het winkelgedrag, zowel in food als non-food.

Vooral door het mannelijk bezoekgedrag lijken er meer food retail bezoeken te zijn en blijft het aantal bezoeken aan de detailhandel non-food gelijk. Voor catering, vervoer en horeca zijn de ontwikkelingen voor zowel mannen als vrouwen duidelijk flink lager.

 

Per leeftijdsklasse valt op dat ouderen meer food-retail en catering (met name in het ziekenhuis) locaties hebben bezocht en veel minder detailhandel non-food en horeca locaties. De stijging in winkelbezoek (food en non-food) is het grootst voor de groep 50 tot 64 jaar. Detailhandel non-food bezoek plust opvallend sterk bij jongeren tot 29 jaar.

Vooral mannen jonger dan 30 jaar zijn meer maaltijden gaan afhalen 

Gemiddeld 23% van de Nederlanders haalde in de lockdown periode wekelijks een afhaalmaaltijd af wat resulteerde dat er in de lockdown periode gemiddeld 2,9 miljoen afhaalbezoeken per week plaats vonden een stijging van ongeveer 4% t.o.v. dezelfde periode in het afgelopen jaar. Vooral jongeren onder de 30 jaar zijn vaker wekelijks gaan afhalen (38%). Afgelopen jaar lag het percentage jongeren dat in dezelfde periode wekelijks een maaltijd afhaalde nog op 23%.

 

 

Thuisbezorging sterker in west en midden Nederland bij mannen jonger dan 30 jaar.

In de lockdown periode zijn gemiddeld 6% van alle avondmaaltijden thuisbezorgd (telefonisch en online), in de laatste fase van de lockdown lag dit percentage zelfs op bijna 8%. Thuisbezorging is net als bij afhaal maaltijden ook hier relatief meer in trek bij jongeren en bij mannen.

Hoewel er ook sprake is van een verdubbeling bij ouder dan 50 jaar en bij vrouwen, is de opvallendste stijging toch wel bij tot 30 jaar. Hier neemt het percentage thuisbezorging met een factor 2,5 toe van 4,6% naar een 11,9%. In Noord-Holland worden relatief de meeste maaltijden thuisbezorgd.

 


Andere bevindingen in de crisismonitor t/m week 19, 2020

  • Aantal bezoeken aan horeca zijn met ruim 70% afgenomen
  • Voor vervoer ligt dit op meer dan -50%, -30% met de auto en -70% met het openbaar vervoer
  • Catering blijft op -40%, met school op -60%, werk op -40% en ziekenhuis op net iets meer dan -10%.
  • Tegenover deze daling staat food retail (supermarkt en speciaalzaak) en detailhandel non-food (bv. warenhuis en kledingwinkel), die resp. toenemen met +20% en stabiel zijn
  • De groei in food retail gaat met name naar de speciaalzaak
  • Afhalen ligt weliswaar hoger dan de 2,6 mln. per dag voor lockdown (nu nog bijna 3 mln. afhaalbezoeken), echter dit loopt langzaam terug
  • Bijna 8% van de avondmaaltijden thuis zijn de laatste 4 weken (van de 8 lockdown weken) thuisbezorgd, waarbij het gemiddelde over alle 8 weken ligt op 6%. Dit is ruim 2x zo hoog als de jaren ervoor.
  • Het percentage Nederlanders dat zegt online zijn boodschappen te doen ligt met 12,1% nu 40% hoger dan voor lockdown, en langzamerhand neemt dit verder toe, met ook daarbinnen nog eens meer frequente bestellers.

 

IN JUNI DE VOLGENDE UPDATE

In de crisis-monitor wordt per 2 weken het gedrag van de Nederlander buitenshuis gemeten en vergeleken met voorgaande jaren en voorgaande perioden. De crisismonitor is gebaseerd op de Out of Home Shopper monitor, het grootste Out-of-Home onderzoek in Nederland dat sinds 2017 continu het gedrag van de Nederlander buitenshuis meet.

MEER INFORMATIE OVER DE OUT OF HOME SHOPPER MONITOR:

De Out of Home Shopper Monitor is een gezamenlijk initiatief van Datlinq en Rien de Koning   Het is het grootste continue onderzoek naar consumentengedrag in Out of Home in Nederland. De Monitor brengt de bezoeken en bestedingen op het gebied van eten en drinken in kaart per moment, regio en doelgroep.

Contact: Rien de Koning / dekoning@datlinq.com / +31 (0) 6 295 63 296