Sterke groei aantal consumptiemomenten van eten en drinken thuis; Tussendoortjes groeien met 53%

Empty-street-restaurants-bars

De corona-crisis heeft enorme gevolgen voor de verschuivingen in de eet- en drinkgewoontes van de Nederlandse consument. In het afgelopen kwartaal groeide het totaal aantal consumptiemomenten thuis met 20%. Een sterk contrast met een daling van 70% van het aantal consumptiemomenten van eten en drinken buitenshuis. Overall groeide het aantal consumptiemomenten met 1%.

Opvallende uitschieter naar boven zijn de tussendoortjes. Door de enorme groei (+53%) van het aantal consumptiemomenten van tussendoortjes thuis en de marktconforme daling van buitenshuis (- 69%) resulteert dat er per saldo 19% meer tussendoor consumptiemomenten zijn. In negatieve zin vallen de alcoholische dranken op, die door -89% buiten de deur, terugvallen met -20% ondanks de stijging van het aantal consumptiemomenten thuis van 28%.

De daling van alcoholische dranken geldt voor bier, wijn en gedistilleerd. En naast alcoholische dranken zijn het cake/taart en de warme maaltijd die op een daling van -80% of meer staan in de buitenshuis consumptie. Zuiveldranken, water en brood(beleg) houden relatief beter stand met een daling van rond de 50%. Ook binnenshuis neemt wijn af tegenover de sterkste stijgers zoals gedistilleerd, frisdrank, zoetwaren en cake/taart.

MEER INFORMATIE OVER DE OUT OF HOME SHOPPER MONITOR:

De Out of Home Shopper Monitor is een gezamenlijk initiatief van Datlinq en Rien de Koning   De Monitor brengt de bezoeken en bestedingen op het gebied van eten en drinken in kaart per moment, regio en doelgroep.

Contact: Rien de Koning / dekoning@datlinq.com / +31 (0) 6 295 63 296

Terug naar overzicht

Lees meer

Manager Key Accounts Datlinq Jasper

Hi there,

Onze Manager Key Accounts Jasper beantwoordt graag je vragen!