Sterke groei horeca in de zomer van 2021! In het Visit Report P7 kijken we naar de periode van 21 juni tot 18 juli. In deze periode waren de horeca en retail sectoren bijna volledig open. Maar wat kunnen we daarvan in onze resultaten zien? Allereerst zet de groei in de horeca door. De detailhandel beleeft een van de beste jaren in tijden en thuisbezorging lijkt te stabiliseren op aardig niveau. Lees snel verder en zorg dat je de laatste ontwikkelingen mee krijgt!

17 augustus, 2021

Zorg dat jij altijd op de hoogte bent van de meest recente trends in de Out of Home-markt! Download hier de Market Monitor voorbeeldrapportage en zie wat wij allemaal meten en voor welke onderwerpen wij inzichten creëren!

Stijging bezoeken horeca in P7 zet door!

Nadat er in mei zelfs een daling was te zien in de bezoeken aan de horeca, moesten deze nu toch echt gaan stijgen. In P6 waren er ongeveer 8,1 miljoen bezoeken aan de horeca, in P7 lag dit aantal op 10,9 bezoeken! Toch ligt dat aantal nog steeds onder het niveau van P7 2020, toen de stijging na de versoepelingen een stuk meer vaart had. De segmenten ‘leisure’ en ‘fastservice’ deden het relatief beter dan de andere segmenten in P1 t/m P7.

Horeca inclusief fastservice P7

Detailhandel verkopen pieken sterk!

De bezoeken aan de detailhandel liggen in P7 een stuk hoger dan in P6, maar ook ten opzichte van de voorgaande jaren. Opvallend is dat de groei in bezoeken in P7 niet alleen over ‘food’ gaat, maar dat ‘non-food’ een enorme inhaalslag heeft gemaakt vanaf mei 2021. De detailhandel lijkt dus het beste jaar sinds 2018 te gaan hebben, maar lukt het om dat door te trekken tot het einde van het jaar? Detailhandel P7

Thuisbezorging stabiliseert op 6-7% in P7!

Thuisbezorging lijkt een stabiele basis van 6-7% te leggen in P7. Waar de afgelopen perioden het aandeel van thuisbezorging leek te stabiliseren rond de 5% in de maaltijden thuis, dan valt nu de stap naar 6% en zelfs hoger op. Juist op het moment dat de horeca toegankelijker wordt groeien ze door. Het is vooral de groep tot 50 jaar die hieraan bijdraagt; zij lijken rond 10% te stabiliseren. Hoe gaat zich dit ontwikkelen als we de maatregelen echt achter ons kunnen laten?

Thuisbezorging p7

Zorg dat jij altijd op de hoogte bent van de meest recente trends in de Out of Home-markt! Download hier de Market Monitor voorbeeldrapportage en zie wat wij allemaal meten en voor welke onderwerpen wij inzichten creëren!